Etapy rekrutacji

Prowadzone przez nas procesy rekrutacyjne będą wieloetapowe, aby jak najlepiej ocenić kompetencje kandydatów i zatrudnić osoby, które najpełniej wpisują się w kulturę zlecającego przedsiębiorstwa. Liczba etapów oraz przebieg rekrutacji będą się różnić w zależności od stanowiska.

01

Publikacja
ogłoszenia                        

Publikujemy ogłoszenie na naszej stronie internetowej w celu zebrania potencjalnych kandydatów na dane stanowisko

02

Selekcja
nadesłanych aplikacji

Spośród nadesłanych do nas CV, wybieramy te, które najpełniej spełniają wymagania określone w ofercie pracy.

03

Kontakt telefoniczny z
wybranymi kandydatami

Z osobami, których CV nas zainteresowało, kontaktujemy się telefonicznie. Rozmowa ma na celu poznanie oczekiwań kandydata. Jeśli są zbieżne z tym, co możemy zaoferować, zapraszamy na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną.

04

Rozmowa
kwalifikacyjna                      

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest lepsze poznanie kandydata, jego motywacji i aspiracji zawodowych. Przebieg procesu rekrutacji jest wykonywany w szczególności w siedzibie Klienta i innych miejscach wynikających z potrzeb procesu rekrutacji.

05

Dodatkowe
etapy rekrutacji 

Oprócz rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów zapraszamy na dodatkowe etapy rekrutacji: · Test wiedzy, · Test znajomości języka angielskiego/ francuskiego/ niemieckiego, · Zadania, badające umiejętności posługiwania się programami komputerowymi, · Ośrodek oceny ( Assessment center).

06

Rozmowa z
przyszłym przełożonym

Najlepsi kandydaci są rekomendowani na spotkanie z potencjalnym przełożonym.07

Decyzja o
wyborze kandydata 

Z osobą, której pracodawca chce zaproponować zatrudnienie, kontaktujemy się telefonicznie, aby przedstawić ofertę pracy.

08

Zakończenie
rekrutacji kandydata

Dopełnienie i zakończenie procesów rekrutacyjnych ze strony SMC jak również ze strony kandydata.